Устройство на климатика

Устройство на климатика: Хладилник с щедра душа

Климатик устройствоВсеки климатик се състои от множество части и свързващи компоненти. Основните от тях са:

01Компресор

02Четирипътен вентил

03Електроника

04Външен вентилатор

05Топлообменник

06Тръби през които преминава фреoна между двете тела

07Вътрешен вентилатор

08Изпарител

09Филтър за едри частици прах

10Филтър за по-фини частици прахПодробна информация и принцип на действие на компонентите от системата:

01. Компресор - най–важната част в един климатик

Климатици Компресор

Компресора засмуква фреон от тръбопровода за ниско налягане между ( 3-9 bar ) и ниска температура. Налягането и температурата на смукателния тръбопровод е в зависимост от вида на фреона, температурата на въздуха и охлаждането на изпарителя. В един цикъл на компресора определено количество фреон се компресира до по-малък обем с много по-голямо налягане (18 - 35 bar). Увеличаване на налягането води до увеличаване на температурата на охлаждащата течност която стига (90-100 градуса). Тъй като налягането се увеличава до определена стойност отключва изпускателния клапан и компресирания фреон тръгва в тръбопровода под налягане.

Компресия - принцип.
Парообразния фреон влиза в компресора чрез изсмукване, и след това се компресира и се превръща в пара с висока температура и високо налягане, което може да се превърне в течност при стайна температура. Преминавайки през капилярна (клапан), фреона под налягане се втечнява в топлообменника в състояние на ниско налягане, в което лесно може да се изпари. Изпарения от ниско налягане течен фреон влиза във вътрешния изпарител, при което поглъща топлината от околния въздух и преминава в газообразно състояние.

02. Четирипътен вентил

Климатици Четирипътен Вентил

Четирипътния вентил се използва за промяна на посоката на фреона, след излизане от компресора. В този случай, вътрешния изпарител и външния топлобменник се разменят. Във вътрешното тяло фреона кондензира, а в топлообменника на външното тяло фреона кипва. Климатиците които работят с четирипътен вентил се наричат още климатици с топлина помпа.

03. Електроника за управление

Обикновено се инсталира само на инверторните климатици. При не инверторните /обикновени/ климатици цялата електроника е във вътрешното тяло

04. Външен вентилатор

Климатици външен вентилатор

Вентилатора е един от елементите на климатика, служещ за охлаждане на топлообменника. Вентилаторът се състои от ротор с лопатки, свързани с вала на правотоков или променливотоков двигател

05. Топлообменник

Климатици изпарител

Топлобменника и изпарителя са елементи със сходна функция, изработени от метал (обикновено мед или алуминий). Топлообменника служи за преобразуването на фреона от пара в течност, чрез охлаждане на парата.

06. Тръби (медни) през които преминава фреoна между външното и вътрешното тяло.

07. Вентилатор – зависимост от модела скоростите са от 3 до 5

08. Изпарител - това е елемент, който служи за преобразуване на фреона от течност в пара

09. Филтър за едри частици прах

Виж повече за филтъра за едри частици прах

10. Филтър за по-фини частици прах

Виж повече за филтъра за по-фини частици прахДруги елементи, които не са показани на схемата, а игрят важна роля в работата на климатика са капилярните тръби и терморегулиращия вентил.

Това са елементи на клапаните, които позволяват да се намали работното налягане в системата, чрез създаване на хидравлично съпротивление. Просто казано - ограничават притока на фреон в тръбопровода, който преминава през стеснени участъци, което води до намаляване на налягането му. Тези климатични елементи се предлагат в два вида: капилярни тръби и терморегулиращи вентили.


Капилярни тръби

Климатик капилярни тръби

Капилярните тръби не са нищо повече от система тръби с постоянно напречно сечение, при които разликата между наляганията на кондензация и изпаряване се осигурява от хидравличната устойчивост на цялата територия на тръбата. Капилярката е с доста ниска цена и не изисква допълнителни настройки. Този вид устройство се характеризира с висока надеждност и дълъг живот. Капилярни тръби са широко използвани в производството на климатици, хладилници и хладилни камери.
Капилярната тръба е смятана за най-ефективното устройство с калибриран канал. Външния диаметър е от 2 ± 0,10 мм, вътрешния 0,80, 0,82 и 0,85 мм, и закръглеността е равна на ± 0,10 мм. Техният капацитет варира от 3,5 до 8,5 л / мин. През капилярната тръба трябва да преминава количеството фреон което компресора може да обработи.
При спиране на компресора, капилярната тръба изравнява налягането в охладителя - охладителя е изпълнен с фреон, произведен от топлобоменника и капилярката предотвратява хидравличен удар върху компресора.


Терморегулиращ вентил

Климатици термовентил

Терморегулиращия вентил е устройство да контролира налягането на фреона.
С повишаване на температурата, сензора се затопля и налягането се покачва. Тогава терморегулиращия вентил се отваря и впръсква малки количества фреон. Когато температурата се понижи, сензорите се охлаждат, налягането в сензора се регулира и тогава терморегулиращия вентил се затваря. При инсталирането му се налага прецизна настройка за нормалната работа на климатика. Предимството на този вид устройство е, че климатика работи с по-добро КПД. Недостатъка е в това, че цената му е по-висока и на практика вероятността от дефектиране е по-голяма.


публикувано на