Какво е SEER

Една от новостите, които се появиха в последно време в сферата на климатиците е подмяната на два фундаментални за тях коефициента – COP и EER. Тя бяха заменени в рамките на Европейския съюз с алтернативните SCOP и SEER като така от европейските организации за регулация считат, че ще се подобри общата информираност на хората при покупка на климатици.

Съкращение SEER идва от “Seasonal Energy Efficient Ratio”, което означава съотношението на отдавана върху консумирана енергия от климатика в съответните сезони, когато той работи в режим на охлаждане на помещенията, където е извършен неговия монтаж. SEER е коефициент, който има отношение към производство, продажба и монтажа на климатици до 12 киловата, като се счита, че приблизително в тази рамка са битовите климатични системи.

Така например климатик със SEER стойност равна на 6 консумира 1 киловат енергия от мрежата, но отдава енергия в рамките на 6 киловата. Така ефективността се подобрява значително и колкото по-висок е този показател, толкова по-ефективен е избрания климатик.

В зависимост от различните стойности на SEER при отделните модели климатици са фиксирани и 7 отделни енергийни класа, които да обобщават информацията за потребителите, без да ги карат да се ровят в технически детайли. Така най-високия, най-ефективен, но и най-скъп клас е “A+++”. Най-неефективен пък е клас „D“, но на практика трудно можем да открием на пазара климатици от класовете D, C и B. Днес минималния клас на ефективност според SEER коефициента при производство на климатици от компаниите е “A”, като до края на 2014 се очаква всички нови климатици да покриват изискванията за енергийна ефективност на клас “A++”.

Още нещо, което ще конкретизира разликите между стария EER коефициент и новия SEER е, че чрез новия се подобрява начина за изчисление на ефективността, взимайки и конкретните разлики в измерените сезонни температури. Коефициентите SEER в повечето случаи са малко по-високи като цифрови изражения от EER, но това както споменахме се дължи на по-прецизните изчисления за измерване ефективността на съвременните климатици.

публикувано на