Клас на енергийна ефективност според SCOP

SCOP е коефициента за енергийна ефективност на климатици, който е въведен съвсем скоро с идеята да замени COP. Разликата е, че при SCOP се отчита доста по-ефективно отношението на отдавана и консумирана енергия от един климатик в съответния сезон, когато той работи в режим на отопление.

Различните енергийни класове при стандартизацията на модерните климатици имат за цел по-ефективното информиране на потребителите за тяхната ефективност и както споменахме по-горе за съотношението отдавана върху консумирана енергия. SCOP показва това отношение при режим на отопление, а алтернативният коефициент, наречен SEER дава информация за тази характеристика при работа по охлаждане на помещението от климатиците.

Към настоящия момент системата на енергийните класове включва седем нива като логично колкото по-висока ефективност имаме по SCOP, толкова по-нагоре се изкачва един климатик. Ето и стойностите на SCOP показателите, които предопределят към кой класа спадат вашите климатици:
  • Ако вашият климатик има SCOP по-голям от 2,5, но по-малък от 2,8, то той спада към най-ниския D клас, който не можете да откриете днес, тъй като е отдавна изтеглен от пазара като слабо ефективен
  • В диапазона на стойностите на SCOP между 2,8 и 3,1 се формира т.нар.“C“ клас
  • При стойности над 3,1 единици, то климатика бива определян като принадлежащ към клас на енергийна ефективност с означение „B“
  • Над 3,4 единици вече влизаме в клас “A”
  • Между 4 и 4,6 – клас “A+”
  • Ако вашите климатици имат SCOP по-голям от 4,6 и по-малък от 5,1 това ги класифицира като климатици с енергийна ефективност клас „A++“
  • Най-високоефективните климатици на пазара са систематизирани в клас „А+++“ като при тях е и най-високо съотношението между консумация на енергия и нейното отдаване за целите на климатизацията. Тези климатици са и респективно най-скъпите на пазара, защото пестят ужасно много пари на собствениците си.

Винаги е по-добре да разполагаме с климатици, които са максимално ефективни. Така не просто ще се насладим на страхотна рентабилност, а ще се възползваме и от редица мощни екстри като например – свеж и чист въздух, тиха работа, широк температурен диапазон на функциониране.

публикувано на