Повече за COP – коефициент на трансформация

Чудите ли се какви климатици да си купите? Какви параметри е нужно да следите при самата покупка на климатик? А какво значат всички онези цифри и буквени съкращения?

Ще ви запознаем с един изключително важен коефициент, който да следите при избор и покупка на климатици, а именно COP. COP е акроним, който идва от Coefficient of Performance, което в адаптиран превод означава „коефициент на трансформация“. Тази стойност варира в различните типове, класове, марки и модели климатици.

На практика COP се използва, за да изрази съотношението между отдавана и консумирана енергия при работа на нашия климатик в режим на отопление. При режим на охлаждане този коефициент се нарича EER.

Колкото по-висок е COP – толкова по-добре. Логично с повишаването на ефективност на избраните климатици се повишава и тяхната цена, защото се намалява времето необходимо за възвръщане на направената инвестиция посредством понижение в сметките за електричество. Понякога можете да откриете COP и в различни варианти като CP или SCOP (сезонен COP). Разликата, даваща COP коефициента при работата на климатиците се получава от нивото на ефективна работа на компресора на климатичната система.
 

Колко е стандартната стойност на COP при модерните климатици?

Днес един добър климатик има 3 или по-висок COP коефициент. Не са рядкост и климатици с коефициент от порядъка на 4,5 и повече, но цените на тези климатични системи са логично и по-високи.

Макар да е доста популярен, то предстои изчезването на COP като метрика при покупка на климатици в съгласие с международните предписания на ЕС в контекста на концепцията за намаляване на парниковите газове. До 2010 година, когато официално е променена ситуацията е следвана стратегията за енергийна ефективност, приета в Киото.

В наши дни обаче света се опитва да намали разхищението на енергия и за тази цел създава по-ефективни закони за регулация. Въпреки всички усилия обаче само за периода до 2020 година, употребената от климатици енергия в ЕС ще нарасне почти двойно.

публикувано на