Функции и Екстри на климатици SHARP

Климатици SharpОсновни функции

Климатици Sharp Инвертор

Инвертор - управляваща операция

Тази операция се характеризира с моментално изтудяване и отопление, редуцира изменението в температурата и понижава потреблението на енергия.
 
Климатици Sharp Мощен въздушен режим

Силен въздушен режим

Климатикът Sharp работи при пълна мощност и максимално отворени жалузи за моментално изтудяване или отопление на стаята.
 
Климатици Sharp Пълна мощност

Пълна мощност

При тази фунция климатикът Sharp работи на пълна мощност за моментално изтудяване или отопление на стаята.
 
Климатици Sharp Режим ТУРБО

Фунция ТУРБО

Вентилаторът на климатика Sharp работи на максимална скорост при температура 32°С в режим HEAT и при температура 15°С в режими COOL и DRY, което позволява бързо изтудяване или отопление на стаята.
 
Климатици Sharp Ниска стайна температура

Работа при ниска температура

Температурата може да бъде задавана от 18°С в режим COOL.
 
Климатици Sharp Компютъризиран изсушаващ режим

Изсушаващ компютъризиран режим

За да запазят влажността в помещението без да се изменя температура, компресора и мотора на вентилатора на вътрешното тяло са управлявани от микрокомпютър.
 
Климатици Sharp Автоматичен режим

Автоматичен режим

При AUTO температурата и режимът (COOL или HEAT) са предварително избрани според температура в помещението.
 
Климатици Sharp Авто и 3-стъпкова скорост на вентилатора

3-стъпкова и авто скорост на вентилатора

Вентилаторът на климатика Sharp може да се настройва ръчно с три степени (висока/ниска/средна ) или автоматично.
 
Климатици Sharp Функция автоматичен рестарт

Автоматичен рестарт

Климатизаторът Sharp автоматично ще възтанови режима, в който е бил преди прекъсването на тока.
 
Климатици Sharp Автоматична смяна на режима

Автоматична смяна на режима

Климатикът Sharp автоматично ще превключи между HEAT и COOL за да запази комфортна температура в стаята.
 
Климатици Sharp Функция охлаждане през зимата

Oхлаждане през зимата

През зимата до -10°С външна температура е възможно да се използва функцията COOL.
 Функции за въздушния поток

Климатици Sharp Ултра-голям въздушен поток

Ултра-голям въздушен поток

За да достави Plasmacluster йони и топъл или студен въздух навсякъде в помещението, климатикът Sharp осигурява доста по-широк въздушен поток.
 
Климатици Sharp Система за въздушен поток Long Coanda

Long Coanda система за въздушен поток

За да достави Plasmacluster йони и топъл или студен въздух в най-далечния край на помещението, климатикът Sharp осигурява доста по-дълги въздушни потоци.
 
Климатици Sharp Система за въздушен поток Coanda

Coanda система за въздушен поток

За да се избягва директен въздушен поток, при отопление климатикът движи топъл въздух надолу по стената към пода, а при охлаждане климатизатора движи студен въздух по тавана успоредно на пода.
 
Климатици Sharp Четирипосочна автоматично движеща се клапа

Четирипосочна клапа движеща се автоматично

За равномерно охлаждане или затопляне, климатикът разпределя въздушната струя вертикално и хоризонтално.
 
Климатици Sharp Автоматично движение нагоре — надолу на клапите

Автоматично движение на клапите надолу — нагоре

Климатикът разпределя по вертикала равномерно въздуха.
 
Климатици Sharp Двойна система за въздушен поток

Горна и долна система за въздушен поток

Според условията в помещението, за уют и комфорт се избира автоматично между горен или долен въздушен поток.
 Фунции за качеството на въздуха

Климатици Sharp Plasmacluster йони

Plasmacluster йони

За да елиминира прахта и вирусите във въздуха, вътрешното тяло на климатика пуска отрицателни и положителни Plasmacluster йони в стаята.
 
Климатици Sharp Въздушен филтър

Филтър въздушен

 
 
Климатици Sharp Дезодориращ филтър

Филтър дезодориращ

 
 
Климатици Sharp Миещ се Дезодориращ филтър

Дезодориращ, миещ се филтър

 
 
Климатици Sharp Анти-бактериален въздушен филтър

Въздушен филтър анти-бактериален

 
 
Климатици Sharp Анти-прах, сваляем и миещ се въздушен филтър

Анти-прах миещ и свалящ се въздушен филтър


 
 


Фунции за удобен контрол

Климатици Sharp Микрокомпютърен контрол

Микрокомпютърен контрол

 
 
Климатици Sharp LCD безжично дистанционно управление

Дистанционно LCD управление - безжично

 
 
Климатици Sharp 24-часов Вкл/Изкл. програмируем таймер

Програмируем таймер 24-часов Вкл/Изкл.

 
 
Климатици Sharp 12 часа On/OFF програмируем таймер

Програмируем таймер 12-часов Вкл/Изкл.

 
 
Климатици Sharp 1-часов таймер за изключване

Таймер 1-часов за изключване

Климатикът автоматично ще се изключи след час, когато таймера е настроен.
 
Климатици Sharp Функция Събуждане

Екстра "Събуждане"

При настроен таймер за Вкл., климатика ще се пусне по-рано за да може в стаята да стане желаната температура в зададения в таймера час.
 
Климатици Sharp Таймер Сън

Екстра "Сън"

При настроен таймер за Изкл., докато спите климатикът ще настрои температурата автоматично за да предпази стаята от прекалено затопляне или охлаждане.
 Допълнителни функции

Климатици Sharp Тиха функция

Тих режим

 
 
Климатици Sharp Самопочистваща функция

Самопочистване

Климатикът убива бактериите, чрез изсушаване с Plasmacluster йони на вътрешността на вътрешното му тяло.
 
Климатици Sharp Двоен дренажен канал

Десен и ляв дренажен канал

За лесен монтаж.
 
Климатици Sharp Единичен/Мулти сплит

Единичен/Мулти сплит

Климатиците могат да се използват в мулти или единична система.
 

публикувано на